pergrūsti

pergrūsti
3 pérgrūsti 1. tr. atšipinti, atbukinti: Tai párgrūstas peilis – į Kauną nujotum ir tai neįsipjautum! Skr. 2. refl. persibrauti, su vargu pereiti: Miestelis ir visi jo užkampiai prisikimšo pičpilnaičiai vežimų, arklių ir žmonių, vos galėjo gatvėmis persigrūsti Žem. Žmonių buvo didelė daugybė, nė pársigrūsti negalėjo Šts. Sakiau, kad per tą raistą nepérsigrūsi Ktk. Nebgalėjo jau beparsigrūsti par tus lenkus S.Dauk. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pergrusti — tr. pergraudinti: Tu pargrudai mano širdį J. grusti; įgrusti; pagrusti; pergrusti; sugrusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrūsti — 3 nugrūsti tr. 1. nutrinti: Grucę nugrūsk, t. y. nukrušk J. Ar gerai nugrūdai kruopas? Trgn. Nugrūsto grikio ir miltas baltesnis Lš. Bulbes nugrūsk, kad būt geriau skusti Pmp. 2. nukišti, nudėti: Jis dar giliau nugrūdo ranką į kišenių rš. Kur tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrusti — pagrùsti intr. nuliūsti, susigraudinti: Jo širdis turėjo pagrusti Kel1862,113. Lietuvininkė motinėlė su pagrudusia širdžia ... atveda pirmą kartą savo mylimą kūdikį prie šuilės mokytojo LC1879,6. grusti; įgrusti; pagrusti; pergrusti; sugrusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrūsti — 3 pagrūsti tr. 1. sumušti, sukulti: Neganda, jau pagrūdo vėl zboną! Lz. 2. pakišti: Kažkur pagrūda čebatus, o rytą visas kertes išmaišo beieškodamas Rk. Tik terkšt ližę pečiun ir pagrūdo laumę liepsnon (ps.) Ml. | Pagrūdo (įsivarė) rakštį Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pargrūsti — 3 pargrūsti 1. tr. parvežti, pargabenti: Kaip matai pargrūsiu žabarų Žem. Lig pusryčio tris vežimus rugių pargrūdom Ll. 2. refl. pareiti, parvykti (su triukšmu): Juk Jonkus parsigrūdė vėl į mūsų kaimynystę Kal. Parsigrū̃s visi vakare Ėr. grūsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”